Door verhalen te vertellen kunnen je Het Nieuwe Werken inbedden in jouw organisatie. Daarmee is het een relevante veranderingstool. In dit artikel lees je wat storytelling is en hoe je het kunt inzetten binnen Het Nieuwe Werken.

Wat is storytelling?

Vincie-storytellingHet vertellen, vangen en vormen van verhalen wordt ook wel storytelling genoemd. Het gaat daarbij om verhalen die authentiek en persoonlijk zijn en die emotie oproepen of met emotie worden verteld. Ze werken stimulerend, maken concreet wat abstract is en leggen de drijfveren van mensen bloot.

Narratieve benadering

Bij het vertellen van verhalen ga je uit van de narratieve benadering. Het uitgangspunt hierbij is dat ieder mens betekenis aan zijn (werk)leven probeert te geven door de verhalen die hij gedurende zijn leven reconstrueert. Dat zijn verhalen over zichzelf maar ook verhalen over anderen. Verhalen komen tot leven doordat zij worden doorgegeven. De interactie tussen de verteller en de luisteraar biedt de mogelijkheid om ideeën, ervaringen en gevoelens uit te wisselen met interesse en respect voor elkaar.

Verhalen als veranderinstrument

Vooral voor managers zijn verhalen in een verandertraject – zoals bij de invoering van Het Nieuwe Werken – een krachtig instrument. Mensen worden er door gestimuleerd en komen daardoor in beweging. In elke fase binnen de invoering van Het Nieuwe Werken kan met verhalen gewerkt wordt. Het is namelijk prima als de verhalen in de loop van de tijd veranderen. Storytelling kun je als interventie-instrument inzetten of als strategie. Voor een optimaal effect, verdient de voorkeur om het als strategie – dus gedurende het hele veranderproces – in te zetten.

PDF downloaden