Goede communicatie is essentieel voor het succesvol doorvoeren van een organisatieverandering. Maar hoe pak je dat aan? Dit boek beschrijft op welke manieren je medewerkers en leidinggevenden bij een verandering betrekt. Het geeft diverse praktische tips over hoe je weerstanden herkent en terugdringt.

Dit boek geeft speciale aandacht aan de communicatie door leidinggevenden, communicatie tijdens reorganisatie en het opstellen van een intern communicatieplan. De tientallen modellen geven in één oogopslag de kern aan van ieder hoofdstuk. Met dit boek ben je in staat een concrete bijdrage te leveren aan een geslaagde verandering in jouw organisatie.

Interne communicatie bij veranderingen – Hfd 1, 2 en 3 (pdf)